Nieruchomości / Usługi · 2 września 2019

Zarządca nieruchomościami - co warto wiedzieć o tym zawodzie?

Zarządca nieruchomościami – co warto wiedzieć o tym zawodzie?

Ostania aktualizacja 18 października 2022

Zarządca nieruchomościami – co warto wiedzieć o tym zawodzie? Zarządzanie nieruchomościami to w ostatnim czasie bardzo popularny i chętnie podejmowany zawód. Choć wymaga specjalnych uprawnień do jego wykonywania, to jednocześnie gwarantuje wysokie zarobki i komfortową możliwość pracy zdalnej. Co warto wiedzieć o tym fachu i w jaki sposób możemy go wykonywać?

Na czym polega praca zarządcy nieruchomościami i w jaki sposób można ją wykonywać?

Czym zajmuje się zarządca nieruchomości? W skrócie jest to osoba odpowiedzialna za administrację i obsługę danego mienia oraz kontrolowanie jego stanu technicznego. Wśród obowiązków w tym zawodzie wyróżnić można także doradztwo w zakresie odpowiedniej decyzyjności w posiadaniu nieruchomości. Tutaj warto jednak sprecyzować prawne pojęcie “nieruchomość”. Jest to typ własności, który w polskim prawie dzieli się na trzy podtypy: nieruchomości gruntowe, budynkowe oraz lokalowe. Te pierwsze stanowią powierzchnie ziemskie – na przykład wykupiony teren pod budowę domu czy posiadane pole uprawne. Do tego rodzaju mienia należą dwa podrodzaje: nieruchomości rolne oraz leśne. Z kolei nieruchomości budynkowe to jak sama nazwa wskazuje najczęściej różnego rodzaju budynki – lokale mieszkalne, biurowce czy pawilony sklepowe. Zaś mienie lokalowe to najczęściej mieszkania własnościowe. Administrowaniem powyższymi typami mienia zajmuje się właśnie zarządca, który w ramach dużej firmy lub jednoosobowej działalności gospodarczej nadzoruje przydzielone mu nieruchomości. Jedną z największych zalet wykonywania tego zawodu jest możliwość swobodnego ustalania czasu i rodzaju pracy. Coraz częściej bowiem na rynku tej branży funkcjonują samodzielni specjaliści, którzy mogą zaliczyć się do grona freelancerów.

Ile wynoszą średnie zarobki zarządcy nieruchomościami?

Zarządca nieruchomościami - co warto wiedzieć o tym zawodzie?

Zarządca nieruchomościami – co warto wiedzieć o tym zawodzie?

W zależności od kompetencji i doświadczenia zarobki zarządcy nieruchomościami mogą wahać się średnio w granicach od 4000 do nawet 10 000 tys. złotych. Wszystko zależy od obejmowanego stanowiska oraz tego, czy działamy indywidualnie czy jako część większej działalności gospodarczej. Szefowie  działów odpowiedzialnych za gospodarkę mieniem osiągają przychody od około 8000 do nawet 11 000 tys. złotych (bez odliczenia podatku). Nie możemy jednak oczekiwać, że już na początku ścieżki naszej kariery tak wysokie wynagrodzenia znajdą się na naszym koncie. Początkujący w tej branży – czyli praktykanci czy asystenci – zwykle zaczynają od dochodów nie przekraczających 2000 tys. złotych netto. Wraz ze stopniowym awansem możemy liczyć na coraz wyższe zarobki. Nasze wynagrodzenie zwiększy się, jeśli w trakcie trwania kariery zawodowej będziemy uzupełniać wiedzę za pomocą dodatkowych kursów i szkoleń. Przepisy prawne w zakresie nieruchomości ulegają ciągłym zmianom, pojawiają się także coraz to nowsze technologie wspomagające administrację mieniem. Aby nadążyć za tymi zmianami, konieczne jest stałe rozwijanie swoich umiejętności oraz zdobywanie wiedzy. Wynagrodzenia zarządców posiadających dodatkowe certyfikaty mogą zwiększyć się nawet o 1000 czy 2000 złotych. Dodatkowe kwalifikacje to również szansa na lepsze stanowisko w firmie specjalizującej się w administracji mieniem.

Jak zdobyć uprawnienia zawodowe pozwalające administrować nieruchomościami oraz wykonywać zawody pokrewne?

Jeśli interesuje nas praca zarządcy nieruchomościami lub chcemy prowadzić działalność gospodarczą związaną z tą branżą, musimy posiadać określone uprawnienia zawodowe. Ustawowo podstawowym wymaganym warunkiem jest uzyskanie wyższego wykształcenia. Ponadto konieczne będzie ukończenie podyplomowego kierunku związanego z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Wyjątkiem jest sytuacja, w której już w ramach studiów uzyskaliśmy tytuł licencjata, magistra lub inżyniera w zakresie gospodarowania mieniem. Poza tym musimy posiadać wykupione aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej czyli polisę OC. Po spełnieniu powyższych warunków możemy ubiegać się o otrzymanie licencji zawodowej. Wydawana jest ona przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami. Jeśli zaś chcemy jedynie pośredniczyć w zarządzaniu nieruchomościami, dobrą opcją będzie posiadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Wydawana jest przez Polską Federację Rynku Nieruchomości i nie wymaga spełnienia tylu kryteriów co w przypadku pełnych uprawnień przyznawanych przez KIGN. Profesja pośrednika polega na kontaktach z potencjalnymi kupującymi nieruchomości a ich właścicielami. Pokrewnym zawodem jest również rzeczoznawca majątkowy. Jest to osoba specjalizująca się w wycenie nieruchomości, na przykład na potrzeby jej kupna czy licytacji. Owa wycena odbywa się na podstawie kilku czynników – takimi jak między innymi stan mienia, stan prawny nieruchomości czy jej potencjał użytkowy.

Zarządzanie nieruchomościami to w czasach inwestycji w grunty czy lokale mieszkalne coraz bardziej potrzebny zawód. Wielu właścicieli decyduje się skorzystać z usług specjalistycznego zarządcy, by mieć profesjonalną kontrolę nad posiadanym mieniem. Tym samym ta profesja staje się jednocześnie coraz bardziej opłacalna i pożądana na rynku pracy.

Ten post dostępny jest także w języku: angielski francuski niemiecki włoski szwedzki duński