Praca / Usługi · 10 listopada 2021

Pracownik z Ukrainy do gospodarstwa rolnego

Pracownik z Ukrainy do gospodarstwa rolnego

Ostania aktualizacja 31 stycznia 2024

Pracownik z Ukrainy z https://apsprofit.pl/dla-pracodawcy/pracownicy-z-ukrainy/ do gospodarstwa rolnego – ostatnimi czasy w Polsce brakuje rodzimych pracowników, którzy podjęliby się pracy fizycznej lub umysłowej. Doprowadziło to do tego, że w Polsce zatrudnienie znajduje coraz większa liczba cudzoziemców- w sposób szczególny rozchwytywani są Ukraińcy, ze względu na duże doświadczenie, a także ponadprzeciętne umiejętności manualne.

Kiedy konieczne jest zezwolenie, a kiedy wystarczające okaże się oświadczenie? Co powinniśmy wiedzieć o zezwoleniu na pracę sezonową? W jaki sposób uzyskać zezwolenie na pracę sezonową? Czy zawarcie pisemnej umowy jest obowiązkowe? O czym należy pamiętać zapewniając zakwaterowanie cudzoziemców? W celu uzyskania odpowiedzi na te pytania zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który rozwieje ewentualne wątpliwości czytelników.

Kiedy konieczne jest zezwolenie, a kiedy wystarczające okaże się oświadczenie?

Pracownik z Ukrainy do gospodarstwa rolnego

Pracownik z Ukrainy do gospodarstwa rolnego

Zanim rozpoczniemy jakiekolwiek dywagacje na temat pracowników z Ukrainy https://apsprofit.pl/pracownicy-z-ukrainy-wroclaw/ do gospodarstwa rolnego, warto w pierwszej kolejności zastanowić się nad legalizacją pobytu takiej osoby. Jeśli rolnik chciałby zatrudnić cudzoziemca do pracy sezonowej, która jest bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym, wówczas nie obędzie się bez specjalnego pozwolenia na pracę sezonową. W niektórych przypadkach rolnik może może jednak zatrudnić Ukraińca jedynie na podstawie oświadczenia o powierzeniu mu pracy, dużo jednak zależy od tego, do jakich prac miałby być zatrudniony ów cudzoziemiec i najlepiej przez agencję pracy https://apsprofit.pl/kontakt/. Przykładowo, jeśli rolnik potrzebuje pomocy przy zbiorze truskawek lub żniwach, wówczas pozwolenie na pracę sezonową jest niemalże obowiązkowe. Nieco inaczej wygląda to w przypadku, kiedy miałby on wykonywać prace budowalne (m.in. budowa garażu, stodoły), bowiem możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca w oparciu o oświadczenie – takie prace nie są ściśle związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, stąd taka zasadnicza różnica.

Co powinniśmy wiedzieć o zezwoleniu na pracę sezonową?

Przede wszystkim zezwolenie na pracę sezonową oznaczone jest literą S. Takowe otrzymać mogą nie tylko mieszkańcy Ukrainy, ale również obywatele krajów trzecich, czyli wszystkich tych, które nie należą do zgrupowania Unii Europejskiej. Dokument ten dopuszcza do polskiego rynku pracy i może zostać uzyskany przez cudzoziemca, jeśli będzie on świadczył pracę w ramach działalności PKD, której numeracja informuje o charakterze pracy sezonowej. Jeśli chodzi o rolnika, kluczowe są następujące rodzaje działalności: uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt. Dokładne określenie podklas znaleźć można w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 roku w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD.

W jaki sposób uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

jak-sprawdzic-czy-agencja-pracy-jest-wiarygodnaSkoro wiemy już, czym jest zezwolenie na pracę sezonową, a także jak ważna jest to kwestia, warto teraz posiąść kilka informacji na temat tego, w jaki sposób uzyskać taki dokument. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że tryb uzyskania zezwolenia na pracę sezonową może wyglądać dwojako. Istotne jest czy cudzoziemiec znajduje się już w Polsce, czy na dzień dzisiejszy nadal przebywa poza granicami naszego kraju. W tym drugim przypadku rolnik musi złożyć wniosek o zezwolenie na pracę sezonową do właściwego starosty. Można tego dokonać drogą elektroniczną lub pisemnie- w zależności od indywidualnych preferencji. Do wniosku dołączane są podstawowe dokumenty, jak chociażby skan paszportu potencjalnego pracownika, nasze oświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Konieczne jest uiszczenie opłaty, której wysokość wynosi 30 zł. Po złożeniu wniosku urząd wyda nam zaświadczenie, które rolnik z Polski przesyła przyszłemu pracownikowi w Ukrainie.

Czy zawarcie pisemnej umowy jest obowiązkowe?

Każdy rolnik, który zdecyduje się na powierzenie pracy Ukraińcowi, musi zawrzeć z nim pisemną umowę o pracę. Co godne podkreślenia- musi ona zwierać warunki, które zawarte są w zezwoleniu. Nie zapominajmy, że musi być ona przetłumaczona na język, który będzie zrozumiały dla obcokrajowca i właśnie w takiej formie jest przedstawiana. Pracodawca musi przestrzegać wszystkie obowiązki, które wynikają z powierzenia pracy, identycznych jak w przypadku pracowników pochodzących z polski. Co to oznacza z praktycznego punktu widzenia? Mamy 7 dni na to, aby zgłosić Ukraińca do ubezpieczenia społecznego. Dodatkowo przez cały czas musimy posiadać przy sobie kopię dokumentu pobytowego.

O czym należy pamiętać zapewniając zakwaterowanie cudzoziemców?

Jeśli doprowadzimy do sytuacji, w której cudzoziemiec dotarł na terytorium polski, natomiast pracodawca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową zapewnia zakwaterowanie (co oczywiście nie jest obowiązkowe), wówczas rolnik musi zawrzeć kolejną umowę z Ukraińcem w formie pisemnej. Określa ona warunki najmu, dodatkowo zmuszony jest do użyczenia kwatery mieszkalnej. Należy podkreślić, że przed podpisaniem umowy pracodawca zobowiązany jest do tego, aby przetłumaczyć ją na język zrozumiały dla drugiej strony.