Usługi · 29 października 2020

Na czym polegają transkrypcje?

Na czym polegają transkrypcje?

Ostania aktualizacja 6 lutego 2023

Na czym polegają transkrypcje? Transkrypcje (z łac. transcriptio) to przepisana treść, pochodząca z nagrania audio lub video. Do przepisywania można wykorzystać specjalne programy komputerowe. Oprócz tego ta forma zapisu wykorzystywana jest do utrwalenia treści szkoleń, wywiadów, procesów sądowych czy konferencji. Specjaliści wskazują na kilka podstawowych typów transkrypcji. Ich zapisem zajmują się specjalnie wyszkolone osoby, ale również osoby bez żadnego doświadczenia. W ten sposób ich tworzenie staje się źródłem głównego lub dodatkowego zarobku.

Jakie są rodzaje transkrypcji?

Specjaliści wyróżniają dwa główne typy. Pierwszym z nich są transkrypcje dosłowne, pełne. Ich wykonanie polega na przepisaniu tekstu jeden do jeden, zgodnie z tym, co jest zawarte w nagraniu. W związku z tym znajdują się w niej różnego rodzaju wtrącenia, ale również błędy czy powtórzenia. Drugim typem są transkrypcje naturalne (edytowane, standardowe), które zawierają dokładną treść nagrania, ale z pominięciem zbędnych zwrotów (zająknięcia, westchnienia, wtrącenia czy powtórzenia). Zadaniem osoby wykonującej transkrypcje jest również usunięcie wszystkich błędów składniowych i gramatycznych, zachowując jednocześnie sens wypowiedzi. Dzięki wprowadzonym zmianom tekst jest lepiej przyswajalny. 

Jak wygląda praca transkrybenta?

Na czym polegają transkrypcje?

Na czym polegają transkrypcje?

Transkrybent z https://protranskrypcje.pl/ to osoba zajmująca się wykonywaniem transkrypcji. Choć pozornie to zadanie proste i przyjemne, w rzeczywistości wiąże się z wieloma zaletami, ale też wadami. Niewątpliwym jej atutem jest możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie. Potrzebny jest tylko komputer, zwykle dostęp do internetu, oraz możliwość odtworzenia dźwięku i program do pisania. Oprócz tego transkrybent powinien wykazać się pewnym zestawem umiejętności miękkich, wśród których najważniejsza jest cierpliwość oraz koncentracja. Wielogodzinne ślęczenie nad nagraniem może szybko zniechęcić, tymczasem tak właśnie wygląda w głównej mierze ta praca. Warto być tego świadomym przed podjęciem zlecenia. W przypadku zagranicznych zleceń niezbędna jest również znajomość języków obcych. Choć i w polskich nagraniach pojawiają się wtrącenia w postaci zagranicznych słówek, które należy poprawnie zapisać. Wracając do cech transkrybenta, należy podkreślić zaangażowanie oraz wysoką motywację do pracy. Obowiązki wiążą się zwykle z powtarzalnością i nudą. Ważne jest również posiadanie różnorodnych zainteresowań, co pozwala lepiej i szybciej odnaleźć się w tematach bardzo wąskich. Pożądaną cechą jest również sumienność i terminowość. Wskazana jest również dokładność i umiejętność poprawiania własnych błędów. Tutaj wysuwa się również samodzielność, ponieważ tego rodzaju pracę nie sposób wykonywać w zespole. Na dłuższą metę okazuje się, że wykonywanie transkrypcji należy po prostu polubić, dzięki temu można zapomnieć o ewentualnych wadach i cieszyć się z jej zalet. W związku z tym na podejmowanie się tego typu zadań częściej decydują się introwertycy, którzy preferują spędzanie czasu w ciszy i własnym towarzystwie. 

Umiejętności na wagę złota

Jeśli chodzi zaś o umiejętności praktyczne, to oprócz wspomnianej znajomości języków obcych niezbędna jest wiedza z zakresu języka ojczystego. Przydatna jest także umiejętność szybkiego pisania. Wszystkie te cechy odgrywają dużą rolę podczas tworzenia drugiego rodzaju transykrypcji, kiedy trzeba się wykazać korektą i redakcją treści. Niektóre osoby zbyt szybko decydują się na wykonywanie tego typu zleceń, nie prezentując jednocześnie wymaganych umiejętności, co przekłada się na jakość realizowanych transkrypcji. 

Zalety pracy transkrybenta

Atutów związanych z pracą transkrybenta jest wiele. Niektóre są bardzo oczywiste, inne można zauważyć dopiero po chwili. Jedną z nich jest niewątpliwie szansa stałego rozwoju. Dzieje się tak, ponieważ nagrania audio i video dotyczą różnych tematów. Czasami związanych z edukacją, polityką czy dziedzinami społecznymi. Mogą również obejmować tematykę psychologiczną , dietetyczną czy medyczną. Podczas przesłuchiwania i zapisywania nagrań można się zatem wiele dowiedzieć, poszerzając swój zakres wiedzy. Obszar tematyczny uzależniony jest od konkretnego zlecenia. W większości przypadków można się jednak wiele dowiedzieć. W związku z tym monotonne zapisywanie nagrań może się okazać źródłem ciekawostek historycznych, branżowych nowinek. Nie wolno jednak zapominać o wadach, które są nierozerwalnie związane z każdą profesją. Oprócz wspomnianych wcześniej, warto podkreślić, że wady wynikają również ze słabej jakości dźwięku. Niewyraźne nagranie, szumy w tle bardzo utrudniają prawidłowy zapis treści. W przypadku nagrania, w którym uczestniczy większa liczba osób trudno też czasami odróżnić poszczególne głosy i poprawnie wykonać zadanie. Ze względu na trudności techniczne wykonywanie transkrypcji naprawdę może okazać się karkołomnym zadaniem. Wszystko zmienia się jednak dzięki profesjonalnym programom do przepisywania nagrań. Dzięki nim cały proces jest znacznie szybszy, minimalizuje ryzyko błędów i znacznie ułatwia zadanie. W ten sposób praca transkrybenta staje się bardziej przyjemna.