Praca / Usługi · 13 sierpnia 2020

Jak wygląda proces wnioskowania o pożyczkę firmową

Jak wygląda proces wnioskowania o pożyczkę firmową

Ostania aktualizacja 18 października 2022

Jak wygląda proces wnioskowania o pożyczkę firmową – każdy przedsiębiorca, podczas swojej aktywności zawodowej ma przed sobą wiele okazji do poczynienia intratnych inwestycji, które będą w dłuższym okresie świadczyły o ciągłym postępie w firmie i jej rozwoju. Do tego typu inwestycji z reguły niezbędne są jednak dodatkowe wolne środki, które nie zawsze mogą zostać zgromadzone w obecnym, bardzo konkurencyjnym biznesie.

Na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele form zewnętrznego finansowania firm, począwszy od emisji obligacji, akcji, wsparcia aniołów biznesu, faktoring czy leasing. Pomimo jednak tak dużej ilości możliwości najpopularniejszą formą zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw wciąż pozostają pożyczki dla firm. Czym dokładnie są pożyczki dla firm, kto może skorzystać z takiej formy finansowania i jakie zalety płyną z tytułu wnioskowania o pożyczkę dla firm? 

Pożyczka dla firm – dla kogo to doskonałe rozwiązanie? 

Pożyczka dla firm to forma współpracy z bankiem lub instytucją finansową, w ramach której dana instytucja udostępnia nam z góry założoną kwotę pieniędzy na dowolny cel a my, jako pożyczkobiorcy zobowiązujemy się do uiszczania miesięcznej raty powiększonej o kwotę potencjalnych odsetek. Dzięki tego typu umowie firma posiada dodatkowe środki, które może przeznaczyć na potrzebne cele a instytucja finansowa zarabia odsetki z tytułu udostępnienia nam tej kwoty . Umowa pożyczki dla firm z góry określa, w jakim czasie my jako pożyczkobiorcy powinniśmy zwrócić całość kwoty. Z reguły im dłuższy okres kredytowania, tym nasza miesięczna rata jest niższa, jednak w zamian za to naliczane są odrobinę wyższe odsetki. Pożyczka dla firm to świetne rozwiązanie zarówno dla tych wszystkich przedsiębiorców, którzy pragną zainwestować środki w nowy sprzęt lub inwestycje, a nie mają obecnie własnych środków, które w taki sposób można ulokować. Pożyczką dla firm mogą zainteresować się również te wszystkie przedsiębiorstwa, które cierpią na brak odpowiedniej płynności finansowej spowodowanej zarówno sezonowością biznesu jak też trwającym kryzysem gospodarczym. 

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca w celu otrzymania pożyczki dla firm? 

Przedsiębiorca, który planuje skorzystać z możliwości pożyczki dla firm musi mieć świadomość iż zostanie odpowiednio zweryfikowany pod względem wiarygodności kredytowej. Banki i instytucje finansowe oceniają wiarygodność na podstawie zdolności kredytowej, a także jego historii kredytowej. Zdolność kredytowa to ogólna kondycja firmy, jej historia finansowa, dane zarówno mikro, jak i makroekonomiczne dotyczące konkretnej branży. Jedną z najważniejszych kwestii, jaką bierze się pod uwagę to wynik finansowy za poprzedni rok. W przypadku zysku banki przychylniej podchodzą do udzielenia kredytu takiej firmie. Jeżeli natomiast zanotowaliśmy w zeszłym roku stratę, niezbędne będą dodatkowe dokumenty i weryfikacja tego, czy firma będzie w stanie unieść ciężar miesięcznej raty. Poza zdolnością kredytową weryfikuje się także wcześniej wspomnianą historię kredytową. Historia kredytowa to zbiór wszystkich naszych przeszłych produktów kredytowych i naszej terminowości względem regulowania ich. Historia kredytowa udostępniana przez Biuro Informacji Kredytowej zawiera szereg informacji, począwszy od wielkości zobowiązania, instytucji, w jakiej pożyczka została wzięta oraz tego, czy firma spłacała pożyczkę w zgodzie z uzgodnionymi warunkami. W przypadku gdy wszystkie zobowiązania były regulowane terminowo, bank uznaje naszą historię za pozytywną i jest gotów udzielić nam kredytu. Jeśli jednak na przestrzeni lat działalności mieliśmy problem ze spłacaniem zobowiązań, może to skomplikować proces wnioskowania o kolejną pożyczkę. Podobna sytuacja może zdarzyć się wtedy, gdy jesteśmy nowym przedsiębiorstwem, które nie posiada jeszcze historii kredytowej. To sprawi, iż bank nie będzie w stanie zweryfikować naszej wiarygodności i do udzielenia nam pożyczki będzie wymagał dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub hipoteki, a nawet zabezpieczenia gotówkowego. 

Jak wygląda proces wnioskowania o pożyczkę dla firm? 

Jak wygląda proces wnioskowania o pożyczkę firmową

Jak wygląda proces wnioskowania o pożyczkę firmową

Proces wnioskowania o pożyczkę dla firm staje się coraz bardziej przystępny dla wszystkich przedsiębiorców. Obecnie praktycznie wszystkie banki i firmy kredytowe oferują możliwość wnioskowania o pożyczkę za pośrednictwem strony internetowej, bez wychodzenia z domu. Tym większa swoboda wnioskowania pojawia się w momencie, gdy o pożyczkę wnioskujemy w banku ,w którym prowadzimy konto firmowe. Do wnioskowania niezbędne nam są podstawowe dane kontaktowe i finansowe naszego przedsiębiorstwa. W przypadku komplikacji, lub potrzeby dodatkowej weryfikacji, bank skontaktuje się z nami w celu przedstawienia dodatkowej dokumentacji. Często jednak, szczególnie gdy nasza kondycja jako przedsiębiorstwa jest dobra, pożyczka jest przyznawana w ciągu jednego dnia. Dzięki tak sprawnemu przebiegowi weryfikacji kredytowej jeszcze tego samego dnia mamy możliwość cieszenia się z dodatkowych pieniędzy na naszym koncie firmowym, które możemy wykorzystać w celu rozwoju naszej firmy.