Zdrowie / Usługi · 28 października 2019

Okulista - usługi specjalistyczne

Okulista – usługi specjalistyczne

Ostania aktualizacja 18 października 2022

Okulista – usługi specjalistyczne – w trosce o zdrowie należy wykonywać specjalistyczne okresowe badania lekarskie, umożliwiające zdiagnozowanie stanu zdrowia pacjenta. Wielu pacjentów skupia się wyłącznie na badaniach laboratoryjnych, jednak równie istotnymi są badania doraźne, dotyczące m.in. układu kostnego, słuchu czy wzroku pacjenta.

Wraz z wiekiem funkcjonowanie ludzkiego ciała zaczyna zawodzić. Dotyczy to m.in. oczu. Wielu pacjentów o wiele za późno samodzielnie diagnozuje u siebie pogarszający się wzrok. W takiej sytuacji istotne jest, aby okulista przeprowadza specjalistyczne badania wzroku umożliwiające wyeliminowanie powstałych dolegliwości.

Specjalistyczne badania okulistyczne

Okulista - usługi specjalistyczne

Okulista – usługi specjalistyczne

Optyka i optometria to dziedziny, w których zakresie realizowane są specjalistyczne badania okulistyczne. Tylko dobrze przeprowadzone badanie umożliwia wykrycie wady wzroku. Diagnoza wzroku polega na przeprowadzeniu badań podstawowych oraz badań dodatkowych. Okulista najczęściej przeprowadza badania na podstawie wywiadu środowiskowego z pacjentem. To właśnie podczas rozmowy okulista decyduje czy wystarczy przeprowadzenie badań podstawowych, czy należy również wykonać badania dodatkowe. Do podstawowych badań wzroku należą m.in.:

  • badanie wzroku za pomocą specjalistycznych urządzeń komputerowych – to precyzyjne badanie umożliwiające ocenę krzywizny rogówki, a tym samym wadę wzroku. Tego typu badanie uniemożliwi precyzyjnego dobrania okularów ze względu na fakt, że jest to badanie ogólne, które okulista stosuje w celu wykrycia wady wzroku.
  • pomiar ciśnienia wewnątrz oka – badanie wykonywane z wykorzystaniem tonometru. Okulista poprzez automatyczne urządzenia doprowadza porcję powietrza do oka pacjenta, w taki sposób, aby powietrze uderzyło w rogówkę celem jej odkształcenia. Badanie ma na celu wykrycie  czy w oku pacjenta doszło do nadciśnienia.
  • badanie ostrości wzroku – to najpopularniejsza metoda badania wzroku polegająca na odczytywaniu liter oraz rozpoznawaniu kształtów z tablicy. Aby wynik badania uznać za prawidłowy, pacjent powinien odczytać 10 rzędów liter lub obrazków znajdujących się na tablicy.
  • badanie całej gałki ocznej – to precyzyjne badanie przeprowadzone biomikroskopem. Okulista weryfikuje oko etapami. W pierwszej kolejności ocenie podlega przednia część oka składająca się z rogówki i soczewki. Podczas badania okulista może dokonać badania dna oka poprzez użycie dodatkowej soczewki montowanej w lampie szczelinowej. Ten etap badanie umożliwia weryfikację stanu siatkówki oka. Badanie dna oka pozwala na zdiagnozowanie nie tylko chorób oczu, ale również innych schorzeń, tj. miażdżyca lub cukrzyca.

Po przeprowadzeniu badań podstawowych okulista może uznać za zasadne wykonanie badań dodatkowych wzroku. Wśród badań dodatkowych wyróżniamy m.in.:

  • określenie pola widzenia – to badanie mające na celu weryfikację czułości nerwu wzrokowego. Weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie bodźców świetlnych. Okulista doprowadza światło o różnym natężeniu do oka pacjenta, po czym weryfikuje prawidłowość reakcji badanego. Jeżeli pacjent będzie miał słaby nerw wzrokowy, wtedy niskie natężenie światła może być dla niego niewidoczne. Właściwą reakcję badany wykaże wyłącznie przy mocnym świetle.
  • obrazowe badanie gałki ocznej – to innowacyjna technika badania przekrojów tkanek oka, która umożliwia wykrycie nawet trudno rozpoznawalnych wad oka oraz chorób organizmu, w tym zmian zwyrodnieniowych.
  • badanie oczodołu – polega na zdiagnozowaniu tego, co dzieje się za okiem poprzez badanie USG.

Wybór okulisty dla dziecka

Badanie wzroku dziecka to nowa sytuacja dla malucha, który może skutecznie utrudniać badanie, uniemożliwiając dokonanie właściwej diagnozy stanu oka. Okulista dziecięcy powinien mieć zdolności pedagogiczne, z czym związane jest właściwe podejście do dziecka. Przebieg badania powinien zachęcić dziecko do dalszych wizyt. Jest to szczególnie ważne w przypadku, kiedy stan wzroku malucha, będzie wymagał zastosowania okularów. Istotnym czynnikiem przy wyborze okulisty jest również zakres i metody przeprowadzanych badań. Najistotniejsze jest właściwe zdiagnozowanie stanu wzroku dziecka, co bez specjalistycznych urządzeń diagnostycznych może okazać się niemożliwe. Gabinet okulistyczny powinien posiadać nowoczesne wyposażenie dostosowane do przeprowadzania specjalistycznych badań wzroku u dzieci.

Na czym polega dobór okularów?

Konieczność stałego noszenia okularów bywa trudną do przyjęcia informacją zarówno dla dziecka, jak i osoby dorosłej. W przypadku, kiedy okulista zdiagnozuje wadę wymagającą noszenia okularów, w pierwszej kolejności należy ocenić zakres wady wzroku. Kolejnym krokiem jest dobór szkieł do okularów. Okulista na podstawie przeprowadzonych badań ustala zakres krótko lub dalekowzroczności. Szkła wyrabia specjalistyczny gabinet okulistyczny, w którym należy zamówić, wcześniej dopasowane oprawki do okularów. Pierwsze okulary powinny być jak najmniej uciążliwe dla użytkownika. Ich dobór jest szczególnie istotny w przypadku małych dzieci, które mogą szybko zniechęcić się do noszenia okularów w chwili nieprawidłowego dopasowania oprawki, m.in. w wyniku uciskania lub ciągłego obsuwania się.

Ten post dostępny jest także w języku: angielski czeski francuski niemiecki włoski rosyjski hiszpański szwedzki duński