Usługi / Transport · 3 grudnia 2021

OCP przewoźnika

OCP przewoźnika

Ostania aktualizacja 9 lutego 2024

Firmy transportowe przewożące ładunki w ruchu drogowym krajowym lub międzynarodowym mają obowiązek zawarcia ubezpieczenia. OC komunikacyjne, czyli odpowiedzialność cywilna jest podstawowym i obowiązkowym rodzajem ubezpieczenia. Polisa może zostać rozszerzona o dodatki dzięki czemu zarówno samochód i przewożony ładunek będą zabezpieczone finansowo. Takie ubezpieczenie to OCP przewoźnika obecnie zawierane masowo przez właścicieli firm transportowych. Dlaczego? Zapewnia uniknięcie odpowiedzialności za powierzony ładunek i przeniesienie jej na ubezpieczyciela.

To także przewaga konkurencyjna, ponieważ klienci najczęściej podejmują współpracę z firmami posiadającymi wykupione OCP przewoźnika. Kontrahent ma pewność, że ewentualne straty w towarze zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej.

Czym OCP dla przewoźnika?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jest produktem wybieranym przez przedsiębiorców wykonujących odpłatny przewóz ładunków. Dzięki wykupieniu polisy OCP przewoźnik nie jest narażony się na ponoszenie odpowiedzialności za powstałe podczas transportu szkody. Dotyczy to niewykonania przyjętej do realizacji usługi przewozowej oraz nierzetelnego jej wykonania. Czy przewoźnik ma wpływ na zakres ubezpieczenia OCP? Jest to ubezpieczenie dobrowolne, dlatego właściciel firmy przewozowej może negocjować warunki ubezpieczenia i obecność konkretnych klauzul.

Czy każda firma transportowa może zawrzeć ubezpieczenie OCP przewoźnika?

Ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ jest przeznaczone dla każdej firmy transportowej: małej i dużej. Przewożony ładunek posiada dużą wartość więc jego utracenie lub uszkodzenie wiązałoby się z konieczności pokrycia szkody a to dla wielu przedsiębiorców krok do utraty płynności finansowej lub nawet bankructwa. Dlatego pojawiała się możliwość zabezpieczenia finansów swojej firmy transportowej oraz finansów klienta, który otrzyma odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego w przypadku powstania szkody. Z tego również powodu, podczas wybierania przewoźnika do transportu swoich towarów wielu przedsiębiorców stawia na firmy transportowe z wykupionym OCP przewoźnika. Zapewnia to im szybką wypłatę odszkodowania i brak przestojów w działalności firmy.

Czy OCP przewoźnika obowiązuje tylko w Polsce?

Ubezpieczyciele przygotowali dla firm transportowych dwie możliwości dobrowolnego ubezpieczenia OCP, a mianowicie w ruchu krajowym (prawo przewozowe) i międzynarodowym (Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów – CMR). Umowa OCP jest zawierana na okres 12 miesięcy, po upływie których należy ją samodzielnie odnowić.

Korzyści z posiadania ubezpieczenia OCP przewoźnika?

OCP przewoźnika

OCP przewoźnika

Posiadając ubezpieczenie OCP przewoźnika, firma transportowa przenosi odpowiedzialność finansową za szkody na ubezpieczyciela. A dzieje się to w sytuacji niewykonania lub nierzetelnego wykonania przewozu ładunku. Chroniony jest przewoźnik oraz jego klient. To bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania firm i z tego powodu chętnych na wykup polisy OCP z roku na rok przybywa.

Czy zapisy w umowie ubezpieczeniowej są takie same dla wszystkich klientów towarzystw ubezpieczeniowych? Są podobne, ale to klient decyduje o zakresie ubezpieczenia jaki chce wykupić. Standardem jest ochrona w przypadku kradzieży ładunku, zniszczenia czy też jego uszkodzenia, ale ważne są także wykluczenia, które znoszą odpowiedzialność ubezpieczyciela w konkretnych przypadkach np.: umyślne spowodowanie uszkodzenia towaru, niedbalstwo, przewóz towaru niesprawnym samochodem.

Jaki jest koszt zakupu polisy OCP przewoźnika?

Ubezpieczenie OCP jest wyliczane dla konkretnego przedsiębiorcy indywidualnie uwzględniając różne niuanse. Korzystając z usług multiagencji można liczyć na rzetelne przeanalizowanie potrzeb firmy transportowej i zaoferowanie najkorzystniejszego zakresu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Na czym opiera się ubezpieczyciel? Podstawą wyliczenia OCP jest wysokość rocznych dochodów netto przewoźnika. A dokładnie większy obrót to większa składka. Jednak ustalając zakres polisy OCP przewoźnika ubezpieczyciel bierze pod uwagę ryzyko.

Na wysokość ubezpieczenia OCP przewoźnika wpływa:

  • Rodzaj transportowanego ładunku – do towarów zwiększonego ryzyka należą: sprzęt AGD, RTV, komputerowy, alkohol. Ryzyko wiąże się z narażeniem towaru na kradzież oraz zniszczenie.
  • Zakres ruchu drogowego – przewoźnik może wykonywać transport ładunków tylko w Polsce, czyli OPC krajowe i/lub poza granicami kraju, czyli OCP międzynarodowe.
  • Suma gwarancyjna – przewoźnik wskazuje wysokość sumy gwarancyjnej. Na pewno każdy ma świadomość, że wyższa suma to wyższa składka OCP.
  • Klient towarzystwa ubezpieczeniowego może dokonać rozszerzenia polisy ubezpieczeniowej o: ryzyko uszkodzenia agregatu chłodniczego, rozbój i uszkodzenie naczepy.

Ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.linkedin.com/company/ocp-przewoznika/ musi być dostosowane do jego potrzeb, tylko wtedy będzie skutecznie zabezpieczało jego interesy. Dlatego trzeba sprawdzić, czy polisa obejmuje ubezpieczeniem państwa, przez które będzie transportowany towar. Czy nie ma ich w wykluczeniach. Ważna jest ilość pojazdów obejmowanych OCP przewoźnika. Nie mając doświadczenia w zawieraniu umów z towarzystwami ubezpieczeniowymi, może się zdarzyć, że znajdą się w niej niekorzystne dla przewoźnika zapisy. Na przykład ubezpieczyciel decydując się na ochronę towaru podwyższonego ryzyka będzie wymagał transportowania go wskazanym przez niego pojazdem.