Usługi / Transport · 22 października 2018

OCP przewoźnika — czy muszę je mieć?

OCP przewoźnika — czy muszę je mieć?

Ostania aktualizacja 1 lutego 2024

OCP przewoźnika — czy muszę je mieć? OCP przewoźnika to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Nie jest ono ubezpieczeniem obowiązkowym, tak jak OC pojazdów, ale coraz więcej firm wybierając swojego przewoźnika, zwraca na to uwagę i wymaga posiadania OCP przewoźnika. Warto zatem dowiedzieć się, na jakich zasadach działa i dlaczego jeszcze warto je zakupić.

OCP przewoźnika — co to jest?

OCP przewoźnika jak już wspomnieliśmy to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Jest to ubezpieczenie dla przewoźników, którzy świadczą usługi drogowego transportu towarów, zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Ubezpieczenie OCP przewoźnika obejmuje swoim zakresem bezpieczeństwo zarówno kierowcy, który przewozi towary, jak i samym przewożonym towarom.

Ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ tak jak OC dla firm obejmuje swoim zakresem niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Zatem objęte są nim uszkodzenia towaru w wyniku wypadku, awarii, pożaru czy kradzieży. Na przykład: Jeden z Twoich kierowców przewożąc ładunek Twojego kontrahenta, miał wypadek. Ciężarówka wpadła w poślizg, a następnie naczepa uderzyła w drzewo i wpadła do rowu. Transport obejmował 100 sztuk telewizorów najnowszej generacji o wartości 10 tysięcy każdy. Zniszczeniu uległo ok. 80% przewożonego towaru. Straty wyniosły ok. 800 tysięcy złotych. W momencie, kiedy nie posiadasz ubezpieczenia, straty poniesione przez Twojego kontrahenta, musisz pokryć osobiście. Gdy takie posiadasz — z odpowiednio skonstruowaną umową — Twój kontrahent dostanie odszkodowanie z Twojego OCP.

OCP przewoźnika — czy muszę je mieć?

OCP przewoźnika — czy muszę je mieć?

Jednak jak w każdym ubezpieczeniu i OCP przewoźnika posiada pewne wyłączenia. W takim wypadku, jeżeli przy podpisywaniu umowy nie zaznaczono, że transport obejmuje też wysokiej klasy sprzęt RTV, ubezpieczalnia może nie wypłacić odszkodowania. Dlatego warto objąć ubezpieczeniem wszystkie kategorie przewożonych produktów. Odszkodowanie z OCP przewoźnika nie zostanie także wypłacone, jeżeli do uszkodzenia transportowanych towarów doszło z winy Twojego pracownika. Jeżeli zatem kierowca był pod wpływem alkoholu lub substancji niedozwolonych, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze lub zawinił w inny sposób — również wtedy ubezpieczalnia nie wypłaci odszkodowania. Dlatego też przy podpisywaniu umowy zapoznaj się dokładnie z OWU OCP przewoźnika, czyli z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i sprawdź jakie wyłączenia zawarła w nim ubezpieczalnia.

Zobacz także:

Ile kosztuje OCP przewoźnika?

Składka na ubezpieczenie OCP przewoźnika jest wyliczana indywidualnie dla każdej firmy. W jej skład wchodzi wiele czynników, jednak do najważniejszych należą: suma gwarancyjna (kwota, na którą zostaje ubezpieczony transport), roczne dochody firmy transportowej, rodzaje przewożonych towarów. Trzeba jednak pamiętać, że suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość jednego transportu lub wartość zadeklarowana w liście przewozowym. Dlatego też nie warto zaniżać tych wartości w celu obniżenia stawki, w przypadku kiedy dojdzie do nieprzewidzianego zdarzenia i okaże się, że transport miał większą wartość niż suma gwarancyjna — ubezpieczyciel pokryje odszkodowanie tylko do jej wysokości, resztę będzie musiała pokryć firma transportowa.

Wysokość stawki będzie zatem diametralnie różna, jeżeli w grę będzie wchodziło ubezpieczenie OCP przewoźnika dla rodzinnej firmy, która obsługuje dwóch lub trzech klientów na niewielkim terenie, przewożąc dla nich płody rolne oraz ubezpieczenie dla międzynarodowej firmy przewozowej transportującej sprzęt RTV najnowszej generacji dla kilku największych dystrybutorów. 

Przewoźnik ma możliwość negocjacji stawki ubezpieczenia. Jedną z możliwości jego obniżenia jest deklaracja pokrycia części kosztów w przypadku sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. W takim przypadku składka ubezpieczenia obniża się o procent zadeklarowany przy pokryciu kosztów w wypadku wypłaty odszkodowania z OCP przewoźnika.

Firmy ubezpieczeniowe często też w swojej ofercie zastrzegają, że ubezpieczenie przewożenia ładunków niebezpiecznych ADR i podwyższonego ryzyka np. leków, pieniędzy, dokumentów, dzieł sztuki, żywych zwierząt, elektroniki, alkoholu, tytoniu itp. będzie objęte dużo wyższą stawką ubezpieczenia, lub w ogóle nie będzie możliwe. Dlatego też warto poświęcić więcej czasu na konsultację z firmą ubezpieczeniową i dokładne ustalenie wszystkich warunków umowy. Nie warto też wybierać najtańszej opcji składki ubezpieczenia OCP przewoźnika, ponieważ często wiąże się to z należytą ochroną, przez co firma transportowa naraża się na niepotrzebne straty finansowe w przypadku sytuacji wypłaty odszkodowania z OCP przewoźnika.

Rodzaje OCP przewoźnika

Wyróżniamy dwa główne rodzaje OCP przewoźnika — krajowe i międzynarodowe. Różnice pomiędzy nimi podyktowane są między innymi różnicami w aktach prawnych regulujących prawo przewozowe na różnych terytoriach. Mianowicie różne akty prawne regulują różny zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe na danym terenie i właśnie tym kierują się firmy ubezpieczeniowe przy konstruowaniu umów odnośnie ubezpieczenia OCP przewoźnika dla firmy, która zajmuje się transportem międzynarodowym.

Ten post dostępny jest także w języku: angielski francuski niemiecki włoski szwedzki duński