Budownictwo · 10 czerwca 2021

Ekonomiczny aspekt instalacji rekuperacji

Ekonomiczny aspekt instalacji rekuperacji

Ostania aktualizacja 18 października 2022

Ekonomiczny aspekt instalacji rekuperacji. Wentylacja mechaniczna z rekuperacją to szansa na stosunkowo tanie uzyskanie energii. Nie należy jednak tego rozwiązania porównywać do instalacji pompy ciepła lub kotła zasypowego. Przede wszystkim jest to jednak wentylacja, a aspekt ciepła należy traktować jako dodatkową kwestię. Jest ona jednak imponująca i szeroko komentowana. Właśnie w tej perspektywie najczęściej analizuje się ten wariant.

Jest to aspekt, który jest całkowicie pomijany przez grawitacyjny odpowiednik. Ta opiera swoje działanie na kanałach wentylacyjnych i nie wykorzystuje dodatkowego realizowania ciągu. Wszystko sprowadza się do procesów fizycznych, które prowadzą do ostatecznego uzysku świeżego powietrza. Wcześniej musimy jednak ogrzać znaczącą ilość powietrza, a następnie dochodzi do zmarnowania tego potencjału. Inaczej wygląda to w przypadku wykorzystania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Ile jednak musimy zapłacić za wykorzystanie dobrodziejstw tego rozwiązania?

Odzysk ciepła

Ekonomiczny aspekt instalacji rekuperacji

Ekonomiczny aspekt instalacji rekuperacji

Koszty są częścią szerszej perspektywy finansowej. Nie jest wymagane, żeby każde rozwiązanie było zasadne właśnie od strony ekonomicznej. Tak naprawdę większość produktów, które kupujemy, mają przede wszystkim poprawiać komfort naszego życia. W przypadku rozwiązań budowlanych czy ciepłowniczych zwraca się jednak uwagę przede wszystkim na ten aspekt. Okazuje się, że system rekuperacji jest opłacalny, pomimo poniesienia na początku większych kosztów. Wynika to właśnie z odzysku ciepła. Jak jednak działa taki system? Jego najważniejszym składnikiem jest rekuperator. Wśród różnych elementów, które się na niego składają, wyróżnić warto przeciw krzyżowy (najczęściej) wymiennik ciepła. W nim następuje przekazanie energii od wcześniej nagrzanego powietrza do tego świeżo nawiewanego do domu. Oznacza to niższą różnicę temperatur pomiędzy początkową a tą, którą chcemy uzyskać. To oczywiście obniżone zużycie opału, a więc także korzyści finansowe. Jak to jednak wygląda w szczegółach?

Sumaryczne koszty

Sumaryczne koszty składają się z tych, które musimy ponieść na początku oraz tych, które będą nas dotyczyły regularnie. Jak wygląda ten rozkład w przypadku rekuperacji? Kwoty pieniędzy, które musimy wydać na początku, nie należą do niskich i niestety często sprawiają one, że nie jesteśmy zainteresowani tą technologią. Jest to jednak błąd, który uniemożliwi osiągnięcie innych korzyści (również finansowych). Koszty eksploatacyjne co prawda są (w przypadku wariantu grawitacyjnego nie jest to oczywiste), ale uzyskuje się mniejsze wykorzystanie opału. Przejdźmy do tego tematu z większą dokładnością.

Koszt instalacji

Przede wszystkim na początku musimy ponieść koszty związane z samą instalacją rekuperacji. Jak duże one są? Najczęściej jest to od 20000 do 25000 złotych. Czasem podaje się bezpieczniejszy przedział 17000-35000 złotych, ale zazwyczaj w przypadku domu jednorodzinnego system będzie kosztował tyle, ile zostało przedstawione wcześniej. Pamiętajmy jednak, że jest to cena, która dotyczy zakupu całego sprzętu, a także montażu. Ostatecznie jest to więc wykorzystanie nowoczesnej technologii oraz robocizna. W tym kontekście te kwoty nie są przerażające. Wydadzą się jednak jeszcze sympatyczniejsze, gdy uwzględnimy uzyskiwane oszczędności oraz dodatkowe zalety. Rekuperator, który sprawdzi się w domu jednorodzinnym, kosztuje najczęściej od 7000 do 16000 złotych, chociaż najlepsze urządzenia mogą osiągnąć nawet kwotę 25000 złotych. Znaczące są również ceny samego montażu oraz systemu przewodów, którymi będzie transportowane powietrze.

Koszt wykorzystania

Najważniejsze w ramach tej kategorii jest wykorzystanie energii elektrycznej. Ponadto pojawiają się koszty związane z wymianą filtrów. Tutaj od razu należy jednak wspomnieć o innej zalecie wentylacji mechanicznej, którą jest uzyskanie powietrza wyższej jakości. Polska jest krajem, który ciągle nie odnosi znaczącego sukcesu w rywalizacji ze smogiem, a więc ta cecha będzie szczególnie istotna w kontekście naszego państwa. Wracając do kosztów, razem kształtuje się to najczęściej na poziomie od 1300 do 1600 złotych. Ponadto czasem mogą dojść koszty naprawy, ale jednak nie jest to częste zjawisko i trudno je nawet rozpatrywać w tym kontekście.

 Zyski ekonomiczne

ak znaczące są jednak zyski związane ze wstępnym ogrzewaniem powietrza? Są one niejednoznaczne w przełożeniu na kwoty, a wynika to z tego, że liczba zmiennych jest zbyt duża, żeby autorytatywnie podawać konkretne wartości w złotych. Sam montaż rekuperacji nie oznacza zawsze tej samej sprawności, ale to tylko jedna kwestia. Druga jest taka, że trudno o kontekst oszczędności. Czy mówimy o nich w odniesieniu do pieca węglowego, pompy ciepła, olejowego czy na pellet? Posiadamy dom jednorodzinny o wysokim stopniu szczelności i skutecznej izolacji czy stare budownictwo, gdzie nie zwracano szczególnej uwagi na zarządzanie energią? Analizujemy budynek, w którym funkcjonuje już wentylacja grawitacyjna czy na razie istnieje on tylko na planie budowlanym? Jak dystrybuowane jest ciepło w domu? To zbyt dużo zmiennych. Najczęściej podaje się jednak, że okres zwrotu takiej inwestycji wynosi od 7 do 12 lat, a to wskazywałoby na jej skuteczność. Ponadto niezaprzeczalne są inne zalety, którymi niestety nie może cechować się wentylacja grawitacyjna (np. filtracja i określanie ilości dostarczanego powietrza).