Co to jest rehabilitacja ambulatoryjna?
Kategorie:

Co to jest rehabilitacja ambulatoryjna?

Ostania aktualizacja 9 kwietnia 2021

Narodowy Fundusz Zdrowia świadczy usługi w zakresie trzech rodzajów rehabilitacji ambulatoryjnej: w przychodni, w ramach oddziału dziennego oraz zabiegi, które są przeprowadzane w domu pacjenta. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z nich w ramach ubezpieczenia? Jaki zakres zabiegów wchodzi w ten rodzaj rehabilitacji?

Czym jest rehabilitacja ambulatoryjna?

Rehabilitacja ambulatoryjna realizowana w ramach NFZ dostępna jest w trzech formach. Aby pacjent mógł z niej skorzystać, musi jednak otrzymać od lekarza skierowanie. Na skierowaniu muszą się znaleźć dane pacjenta (imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania/zamieszkania pacjenta), pieczęć nagłówkowa z numerem umowy z NFZ, informacje o chorobie (rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej), przyczynę skierowania, informacje o innych chorobach, jak i rodzaj oraz liczbę zleconych zabiegów. Co to jest rehabilitacja ambulatoryjna?Ponadto na druku obowiązkowo musi się znaleźć pieczątka i podpis lekarza specjalisty, a także data wypisania skierowania. Wraz ze skierowaniem pacjent dołącza komplet badań uzasadniających przeprowadzenie terapii. Skierowanie jest ważne przez kolejnych 30 dni od daty wystawienia.

Na czym polega rehabilitacja ambulatoryjna w przychodni?

Na rehabilitację medyczną składają się konsultacja lekarska oraz stosowne zabiegi fizjoterapeutyczne. W celu podjęcia terapii nie jest konieczna konsultacja z lekarzem z poradni rehabilitacyjnej. W większości przypadków takie skierowanie może wydać lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, wyjątkiem są pacjenci z dysfunkcją narządu ruchu spowodowaną przez wady postawy. Lekarz kierujący na rehabilitację nie może zlecić więcej niż 5 zabiegów dziennie. Po zakończonych zabiegach pacjent zobowiązany jest podpisać dokument, który potwierdza jego uczestnictwo.

Na czym polega rehabilitacja ambulatoryjna w oddziale dziennym?

Rehabilitacja ambulatoryjna w oddziale dziennym kierowana jest do pacjentów, którzy wymagają przedłużenia terapii, ale są samodzielni. Zwykle z tego rodzaju wsparcia korzystają pacjenci po urazach, zabiegach operacyjnych, ze schorzeniami neurologicznymi, przewlekłymi reumatologicznymi, a także onkologicznymi. Aby skorzystać z rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w ośrodkach dziennych, konieczne jest skierowanie lekarza. Mogą je wystawiać specjaliści z oddziałów: urazowego, chirurgicznego, ortopedycznego, neurochirurgicznego, onkologicznego, reumatologicznego, urologicznego, chorób wewnętrznych i ginekologicznego. Jeśli stan pacjenta drastycznie się pogarsza, skierowanie mogą wystawić także lekarze POZ. Czas trwania tego rodzaju rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni. Rehabilitacja ruchowa trwa od poniedziałku do piątku przez około 4 godziny. W tym czasie pacjenci mają prawo skorzystać z co najmniej 5 zabiegów. Po zakończeniu pacjenci są zobowiązani podpisać zaświadczenie o uczestnictwie.

Na czym polega rehabilitacja ambulatoryjna w domu pacjenta?

Innym rodzajem rehabilitacji ambulatoryjnej są działania realizowane w domu pacjenta. Rehabilitacja w warunkach domowych składa się z porady lekarskiej oraz wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych. Otrzymywanie tego rodzaju wsparcia również wymaga odpowiedniego skierowania. Do jego wydania uprawnienia mają lekarze specjaliści: balneologii i medycyny fizykalnej, rehabilitacji medycznej, reumatologii, ortopedii i traumatologii, neurologii, a także lekarz rodzinny. Aby rehabilitacja mogła odbywać się w domu, lekarz powinien umieścić taką informację na skierowaniu. Kto może uzyskać taką pomoc? Nadrzędne znaczenie ma tutaj charakter schorzenia, a także czas, jaki upłynął od diagnozy. NFZ jasno wskazuje, kto ma uprawnienia do uzyskania tego typu wsparcia. W tej grupie znajdują się pacjenci:
– z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu,
– z uszkodzeniem rdzenia kręgowego i po urazie kręgosłupa do roku od wypadku,
– z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego,
– z chorobami przewlekłymi, u których objawy się pogłębiają (np. choroba Parkinsona, rdzeniowy zanik mięśni, reumatoidalne zapalenie stawów),
– po urazach kończyn dolnych do pół roku po urazie,
– ze zwyrodnieniem stawów biodrowych (lub kolanowych), u których wykonano wszczepienie endoprotez do pół roku po operacji,
– w stanie wegetatywnym/apalicznym.

Dobry rehabilitant podejmuje z pacjentem leczenie według jego potrzeb. Na początku przeprowadza wywiad z pacjentem, a także sprawdza dokumentację medyczną. Na tej podstawie tworzy plan działania, w tym zakres i liczbę zabiegów. Zajęcia odbywają się najczęściej 3 razy w tygodniu. Jeśli jest taka potrzeba, liczba spotkań jest wydłużana. Niektórzy fizjoterapeuci mogą korzystać z nowoczesnych urządzeń przenośnych, które zwiększają skuteczność terapii. Takie działania mają np. zabiegi elektrostymulacji czy laseroterapii. Podobnie jak w pozostałych przypadkach, po zakończeniu zabiegów pacjent podpisuje zaświadczenie o korzystaniu z nich.

Podsumowując, rehabilitacja ambulatoryjna przeprowadzana jest na trzy sposoby w zależności od potrzeb pacjenta oraz jego aktualnego stanu zdrowia.

angielski czeski francuski niemiecki włoski rosyjski hiszpański szwedzki ukraiński albański arabski ormiański baskijski Bengali bośniacki bułgarski kataloński chiński uproszczony chiński tradycyjny chorwacki duński holenderski esperanto estoński fiński Galician grecki hebrajski hindi węgierski islandzki indonezyjski irlandzki japoński koreański kurdyjski łotewski litewski macedoński Malay maltański mongolski nepalski norweski bokmål perski portugalski, Brazylia portugalski, Portugalia pendżabi keczua rumuński serbski słowacki słoweński somalijski tamilski tajski turecki urdu uzbecki wietnamski walijski jidysz zuluski