Zdrowie · 25 lipca 2019

Rak mózgu

Rak mózgu

Ostania aktualizacja 18 października 2022

Rak mózgu – istnieje wiele różnych rodzajów guzów mózgu. Niektóre guzy mózgu są nie nowotworowe (łagodne), a niektóre guzy mózgu są nowotworowe (złośliwe). Guzy mózgu mogą zacząć się w mózgu (pierwotne guzy mózgu). Jak szybko rośnie guz mózgu może się znacznie różnić. Tempo wzrostu, a także problem twojego układu nerwowego. Opcje leczenia nowotworów mózgu zależą od wielkości i lokalizacji guza mózgu.

Objawy

Oznaki i objawy guza mózgu są bardzo zróżnicowane i zależą od wielkości guza mózgu, lokalizacji i tempa wzrostu.

Rak mózgu

Rak mózgu

Ogólne oznaki i objawy spowodowane przez guzy mózgu mogą obejmować:

 • Nowy początek lub zmiana wzoru bólów głowy
 • Bóle głowy, które stopniowo stają się coraz częstsze i bardziej nasilone
 • Niewyjaśnione nudności lub wymioty
 • Problemy ze wzrokiem, takie jak niewyraźne widzenie, podwójne widzenie lub utrata widzenia obwodowego
 • Stopniowa utrata czucia lub ruch ręki lub nogi
 • Trudność z równowagą
 • Problemy z mową
 • Zamieszanie w codziennych sprawach
 • Zmiany osobowości lub zachowania
 • Napady padaczkowe, zwłaszcza u osób, które nie miały w przeszłości napadów padaczkowych
 • Problemy ze słuchem

Kiedy zgłosić się do lekarza

Umów się na wizytę u lekarza, jeśli masz uporczywe objawy i symptomy, które Cię dotyczą.

Guzy mózgu, które zaczynają się w mózgu

Pierwotne guzy mózgu pochodzą z samego mózgu lub tkanek znajdujących się w jego pobliżu, takich jak błony okrywającej mózg (opony mózgowe), nerwy czaszkowe, przysadka mózgowa lub szyszynka.

Pierwotne guzy mózgu zaczynają się, gdy normalne komórki nabywają błędy (mutacje) w swoim DNA. Te mutacje pozwalają komórkom rosnąć i dzielić się przy zwiększonych szybkościach i kontynuować życie, gdy zdrowe komórki umrą. Rezultatem jest masa nieprawidłowych komórek, które tworzą guz.

U dorosłych pierwotne guzy mózgu są znacznie rzadsze niż wtórne guzy mózgu, w których nowotwór zaczyna się gdzie indziej i rozprzestrzenia się do mózgu. Istnieje wiele różnych typów pierwotnych guzów mózgu. Każda z nich bierze swoją nazwę od rodzaju zaangażowanych komórek.

Przykłady obejmują:

Glejak mózgu – nowotwór te zaczyna się w mózgu lub rdzeniu kręgowym i obejmują gwiaździaki, wyściółczaki, glejaki, skąpodrzewiaki i skąpodrzewiaki.

Oponiaki –  to guz powstający z błon otaczających mózg i rdzeń kręgowy (opon mózgowych). Większość oponiaków jest nienowotworowa.

Neuromy akustyczne (nerwiaki osłonkowe) – są to łagodne guzy, które rozwijają się na nerwach, które kontrolują równowagę i słuch prowadzący od ucha wewnętrznego do mózgu.

Gruczolaki przysadki – są to głównie łagodne guzy, które rozwijają się w przysadce mózgowej u podstawy mózgu. Guzy te mogą wpływać na hormony przysadki mózgowej z efektami w całym organizmie.

Medulloblastomas – są to najczęściej występujące nowotwory mózgu u dzieci. Szpik rdzeniowy zaczyna się w dolnej części mózgu i ma tendencję do rozprzestrzeniania się przez płyn rdzeniowy. Guzy te występują rzadziej u dorosłych, ale występują.

Guzy zarodkowe – mogą rozwijać się w dzieciństwie, w którym tworzą się jądra lub jajniki. Ale czasami guzy zarodkowe dotykają innych części ciała, takich jak mózg.

Craniopharyngiomas – te rzadkie, nienowotworowe guzy zaczynają się w pobliżu przysadki mózgowej, która wydziela hormony kontrolujące wiele funkcji organizmu. Ponieważ craniopharyngioma powoli rośnie, może wpływać na przysadkę mózgową i inne struktury w pobliżu mózgu.

Rak, który zaczyna się gdzie indziej i rozprzestrzenia się na mózg

Wtórne (przerzutowe) guzy mózgu są nowotworami, które powstają w wyniku nowotworu, który rozpoczyna się w innym miejscu ciała, a następnie rozprzestrzenia się (przerzuty) do mózgu. Wtórne guzy mózgu najczęściej występują u osób z rakiem w wywiadzie. Ale w rzadkich przypadkach przerzutowy guz mózgu może być pierwszym objawem raka, który zaczął się w innym miejscu w organizmie.

U dorosłych wtórne guzy mózgu są znacznie częstsze niż pierwotne guzy mózgu.

Każdy rak może rozprzestrzenić się na mózg, ale typowe typy obejmują:

 • Rak piersi
 • Rak jelita grubego
 • Rak nerki
 • Rak płuc
 • Czerniak

Czynniki ryzyka

U większości osób z pierwotnymi guzami mózgu przyczyna nowotworu nie jest jasna. Ale lekarze zidentyfikowali pewne czynniki, które mogą zwiększyć ryzyko guza mózgu.

Czynniki ryzyka obejmują:

Narażenie na promieniowanie. Ludzie, którzy byli narażeni na rodzaj promieniowania zwanego promieniowaniem jonizującym, mają zwiększone ryzyko guza mózgu. Przykłady promieniowania jonizującego obejmują radioterapię stosowaną w leczeniu raka i narażenia na promieniowanie spowodowane przez bomby atomowe.

Historia rodzinna guzów mózgu. Niewielka część guzów mózgu występuje u osób z wywiadem rodzinnym w kierunku guzów mózgu lub rodzinnych zespołów genetycznych, które zwiększają ryzyko nowotworów mózgu.