Okategoriserad · 13 november 2019

Försäkring för företag

Ostania aktualizacja 13 november 2019

Försäkringsbolag riktar ett helt annat erbjudande till företagare än till vanliga kunder. Vid typisk försäkring kan du hänvisa till statistik och välja och utvärdera ett erbjudande baserat på dem. Det är svårare för företag. Varje affärsverksamhet är annorlunda, så affärserbjudandet måste skräddarsys och försäkringen för företag måste anpassas till verksamhetens behov.

Andra faror väntar på oss under semestern, och entreprenörer kämpar med andra. Företag använder anställda som kan orsaka skada, men de kan också bli skadade. Många företagare, särskilt de som driver mikroföretag och småföretag, skyddar sig fortfarande inte mot faror.

Bland entreprenörer är det grupper som skiljer sig på vilka föreskrifter åläggs en skyldighet att teckna ansvarsförsäkring. Detta gäller särskilt för representanter för sådana yrken, vars misstag eller brister allvarligt kan påverka deras klients hälsa och intressen. Dessa inkluderar först och främst privatläkare med behov av försäkring och läkarförsäkring. Beroende på specialiseringen är den minsta försäkrade mellan 25 000 € och upp till 100 000 €. Förutom läkare har vissa advokater en liknande skyldighet. De är advokater, juridiska rådgivare och notarier. Skatterådgivare och revisorer (externa bokföringskontor) befinner sig i en liknande situation. Fastighetsmäklare , byggnadsingenjörer och arkitekter måste också försäkra sig. En viss nyfikenhet på denna lista kan vara – vid första anblicken – turistbyråer . Förutom de entreprenörer som anges i föreskrifterna måste obligatorisk försäkring köpas av företag med fordon . Det handlar emellertid inte bara om transportföretag, utan om alla de som har till exempel företagsbilar.

företagsförsäkring

När vi bedriver verksamhet måste vi fatta olika beslut dagligen. Var och en av dem är förknippade med en större eller mindre risk för negativa effekter. Aktiva företagare, precis som knappast någon, hotas också av enkla misstag eller fel. Händelser utanför vår kontroll kan också påverka framgången för våra aktiviteter. Kom ihåg att du kan hantera risk. De är specialiserade på detta bland annat försäkringsbolag. Vad är sannolikheten för en given händelse? Hur mycket påverkan kommer det att ha på vår verksamhet? Och vilka åtgärder bör du vidta för att undvika det eller minimera dess effekter? Ett sätt att göra det är försäkring. Det ger dig möjlighet att överföra risk till någon annan, i detta fall försäkringsbolaget. Vi behöver inte alltid möta konsekvenserna av oförutsedda olyckor. Det är värt att analysera vårt företags situation och bestämma vilken risk vi vill ta och vad som är bättre att belasta den externa enheten.

Vilken försäkring kan vi hitta på marknaden och vad är värt att försäkra sig mot? Grunden är ansvarsförsäkring. Inte bara företagare som är skyldiga att göra det enligt lag kan och bör använda det. Specialister från försäkringsbranschen indikerar att kunder i allt högre grad kräver skador och att deras belopp ständigt ökar. Det är värt att skydda dig mot oförutsedda situationer och fokusera på att göra affärer.

Speciellt för läkare erbjuder marknaden olycksfallsförsäkring mot hiv eller hepatit. Detta är särskilt viktigt för specialister som utför invasiva procedurer. Ytterligare rättsligt skydd kan vara användbart. I händelse av konflikt med en underleverantör eller en kund kan du behöva söka professionell juridisk rådgivning eller försvar av en advokat. Det är bättre att kontrollera någon till ditt förfogande än att leta efter en specialist på egen hand – särskilt under sådana stressiga omständigheter.

oc försäkring för företaget

Ibland orsakar den skada som orsakats av oss oförmågan att tjäna. Utrustning som vi tjänar kan bryta ner. Det händer också att en plötslig sjukdom förhindrar ytterligare aktivitet, åtminstone under en tid. Då kan rätt politik vara ovärderligt stöd. Det är möjligt att försäkra dig själv om du har förlorat möjligheten att öva.

Fastighetsförsäkring mot inbrott och stöld eller slumpmässiga händelser verkar vara uppenbar. Bränder eller översvämningar inträffar inte så ofta, men deras effekter kan vara beklagliga. Kontorsrenovering eller reparation av skadad eller utbyte av skadad utrustning kostar mycket.

Att välja försäkring för vårt företag är inte lätt. För att välja klokt, bör vi främst överväga typen av verksamhet. Försäkringen för läkaren och advokaten kommer att vara annorlunda. Låt oss också titta på försäkringsgivarens ekonomiska skick. Det är värt att behandla det som alla andra entreprenörer. Låt oss kontrollera om det är tillförlitligt och har en stark marknadsposition. En annan, inte mindre viktig fråga är bestämmelserna i kontraktet. Hur omfattar försäkringen? Vilka undantag har tillämpats? Det är viktigt hur mycket försäkringen täcker och hur mycket vi spenderar på premier. Du kanske vill överväga försäkring med ditt eget deltagande. En försäkringsagent kan, förutom att presentera ett erbjudande till oss, också spela en annan roll – riskrådgivare. Försedd med rätt kunskap kommer det att hjälpa dig att lära dig om de faror som vår verksamhet står inför. Senare hjälper han oss att hitta lämpliga sätt att minimera risken.

Ten post dostępny jest także w języku: Engelska Franska Tyska Italienska Polska Danska