Хүүхдийн хувцас – эд хөрөнгөө зарцуулахгүйн тулд тэдгээрийг хэрхэн ялгаж, юуг нь гаргаж, хаанаас худалдаж авах ёстой вэ?

Тодорхой насны олон эмэгтэйчүүд амьдралынхаа хамгийн чухал үүрэг болох ээж болоход бэлэн байдаг. Энэ үүрэг нь төрөхөөс өмнө харагдахгүй олон шинж чанарыг шаарддаг. Ээж нь тэвчээртэй, халамжтай, хариуцлагатай, хэмнэлттэй, болгоомжтой...

Continue reading