Uncategorized @is · 8 nóvember 2019

Ustawa o zamówieniach publicznych i Krajowa Izba Odwoławcza

Lög um opinber innkaup og áfrýjunarstofa ríkisins

Opinber innkaup eru liður í opinberum fjármálum sem rekstur hefur verið byggður upp á þann hátt að tryggja sanngjarna samkeppni. Þeir eiga að koma í veg fyrir óbeina getu og tryggja á sama tíma nægilega vandaða þjónustu. Með þessum hætti er skynsamleg notkun opinberra sjóða tryggð. Samkvæmt pólskum lögum eru reglur um veitingu opinberra samninga tilgreindar í lögum frá 29. janúar 2004, lögum um opinber innkaup (Journal of Laws of 2018, lið 1986).
Grunnreglurnar við veitingu opinberra samninga eru: meginreglan um jafna meðferð verktaka, meginreglan um óhlutdrægni og hlutlægni, meginreglan um sanngjarna samkeppni, meginregluna um gagnsæi og meginregluna um skriflega málsmeðferð.

Það gerist oft að bjóðendur eru óánægðir með niðurstöðuna. Þá kemur pólska viðskiptaráðinu til bjargar. Það er stofnun sem stofnuð var með lögum frá 13. apríl 2007 um breytingu á lögum um opinber innkaup til að heyra málskot sem lögð voru fram vegna málsmeðferðar opinberra innkaupa (áður en 2007 voru kærur skoðaðar af teymum gerðarmanna). Ekki aðeins aðilar sem hafa fallið út úr útboðinu geta lagt fram umsóknir til deildarinnar, heldur einnig aðrir aðilar sem hafa áhuga á tilteknu svæði, ef þeir geta til dæmis haft í för með sér kostnað vegna útboðsins eða eru meðvitaðir um óreglu.

Þessi réttur á einnig við um samtök verktaka sem eru skráð á listanum sem forseti PPO hefur haldið. Færslur á grundvelli ákvæða: viðskiptaráðs, handverks, faglegs sjálfsstjórnar sumra athafnamanna, samtaka atvinnurekenda, faglegra sjálfstjórna arkitekta, byggingarverkfræðinga og borgarskipulagsfræðinga geta sótt um skráningu á listann. Forsetur stofnunarinnar skal fara með skráningu, synjun um að slá listann eða slá hann af með stjórnsýsluákvörðun. Sem stendur eru 148 aðilar á listanum. Þetta eru deildir iðnaðarins, handverksgildi, samtök verkfræðinga, vinnuveitenda eða arkitekta, og Pólska verndarstofan fyrir einstaklinga og eignir.
Lands áfrýjunarstofa starfar svipað og gerðardómur og heimilt er að áfrýja ákvörðun hans til héraðsdóms. Í deildinni sitja nú 48 fulltrúar sem ráðherra efnahagsmála skipar og lætur af störfum. Þingmenn njóta verndar opinberra embættismanna við störf sín sem tilgreind eru í lögunum.
Athyglisverð eru mjög stuttir frestir til að höfða mál. Það fer eftir tegund máls, þau eru á bilinu 10 til 15 dagar. Ef um er að ræða tilboð í lágum fjárhæðum er þetta tímabil aðeins 5 dagar. Þetta er mjög lítið til að safna viðeigandi efni og mögulega ráðfæra sig við lögfræðing. Hins vegar myndi lengri frestur loka fyrir útboð, sem myndi valda lömun á mörgum sviðum opinberra fjármála. Við málsmeðferð yfir viðmiðunarmörkum ESB er yfirleitt höfðað mál innan 10 daga. Stundum verður upphafsdagur þessa tímabils ekki eins og móttökudegi sérstakra upplýsinga frá verktakayfirvöldum. Ef ekki liggja fyrir upplýsingar um samningsyfirvaldið verður að telja þennan frest frá þeim degi sem með áreiðanleikakönnun var mögulegt að verða kunnugt um kringumstæður sem eru grundvöllur kæruleiðar. Tíminn til áfrýjunar er þó allt að sex mánuðir frá því að samningur var gerður, ef ekki hefur verið gengið frá formsatriðum til að birta tilkynningu um niðurstöður útboðsins í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Ten post dostępny jest także w języku: English Czech French German Italian Polish Russian Spanish Swedish Ukrainian Albanian Arabic Armenian Basque Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Croatian Danish Dutch Estonian Finnish Galician Greek Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Irish Korean Kurdish Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Mongolian Nepali Norwegian Bokmål Persian Portuguese, Brazil Punjabi Romanian Serbian Slovak Slovenian Somali Tamil Thai Turkish Uzbek Vietnamese Welsh