Uncategorized @fi · 8 marraskuun 2019

Ustawa o zamówieniach publicznych i Krajowa Izba Odwoławcza

Julkista hankintaa koskeva laki ja kansallinen muutoksenhakujaosto

Ostania aktualizacja 8 marraskuun 2019

Julkiset hankinnat ovat osa julkista taloutta, joiden toiminta on rakennettu siten, että taataan reilu kilpailu. Niiden tarkoituksena on estää nepotismi ja taata samalla riittävän korkea palvelujen laatu. Tällä tavoin varmistetaan julkisten varojen järkevä käyttö. Puolan lainsäädännön mukaan julkisten hankintojen tekemistä koskevat säännöt määritellään 29. tammikuuta 2004 annetussa laissa, julkisia hankintoja koskevassa laissa (Lakilehti 2018, kohta 1986).
Julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekemisen perusperiaatteet ovat: urakoitsijoiden yhdenvertaisen kohtelun periaate, puolueettomuuden ja objektiivisuuden periaate, rehellisen kilpailun periaate, avoimuuden periaate ja kirjallisen menettelyn periaate.

Usein käy niin, että tarjoajat ovat tyytymättömiä tulokseen. Sitten Puolan kauppakamari auttaa. Se on julkisia hankintoja koskevan lain muuttamisesta 13. huhtikuuta 2007 annetulla lailla perustettu instituutio julkisten hankintamenettelyjen yhteydessä jätettyjen valitusten käsittelyyn (ennen vuotta 2007 välimiesryhmät tutkivat valitukset). Tarjouspyynnöstä jätettyjen yksiköiden lisäksi voivat jättää hakemukset jaostoon myös muut tietystä alueesta kiinnostuneet yksiköt, jos niille voi esimerkiksi aiheutua kustannuksia tarjouksen seurauksena tai jos ne ovat tietoisia väärinkäytöksistä.

Tämä oikeus koskee myös urakoitsijajärjestöjä, jotka on merkitty PPO: n presidentin pitämään luetteloon. Merkinnät, jotka perustuvat: kauppakamarit, käsityöt, joidenkin yrittäjien ammatillinen itsehallinto, työnantajajärjestöt, arkkitehtien, rakennusinsinöörien ja kaupunkisuunnittelijoiden ammatilliset itsehallinnot, voivat hakea luetteloon merkitsemistä. Viraston pääjohtaja tekee luetteloon merkitsemisen, luetteloon pääsyn epäämisen tai luettelosta poistamisen hallinnollisella päätöksellä. Tällä hetkellä luettelossa on 148 kokonaisuutta. Kyseessä ovat teollisuuskamarit, käsityökillat, insinöörien, työnantajien tai arkkitehtien järjestöt ja Puolan henkilöiden ja omaisuuden suojakamari.
Kansallinen valitusjaosto toimii samalla tavoin kuin välimiesoikeus, ja sen päätöksestä voidaan hakea muutosta aluetuomioistuimeen. Jaosto koostuu tällä hetkellä 48 jäsenestä, jotka talousministeri nimittää ja erottaa. Jaoston jäsenet nauttivat virkamiesten suojaa suorittaessaan laissa määriteltyjä tehtäviään.
Huomionarvoisia ovat valituksen jättämisen erittäin lyhyet määräajat. Tapauksen tyypistä riippuen ne kestävät 10–15 päivää. Pienten määrien tarjousten osalta tämä aika on vain 5 päivää. Tämä on hyvin vähän asiaankuuluvan materiaalin keräämiseksi ja mahdollisesti asianajajan kuulemiseksi. Toisaalta pidemmät määräajat estäisivät tarjoukset, mikä aiheuttaisi halvaantumisen monilla julkisen talouden aloilla. EU: n kynnysarvoja ylittävissä menettelyissä valitus tehdään yleensä 10 päivän kuluessa. Joskus tämän ajanjakson alkamispäivä ei ole sama kuin päivä, jona erityiset tiedot on saatu hankintaviranomaiselta. Koska hankintaviranomaisesta ei ole tietoa, tämä määräaika on laskettava siitä päivästä, jona asianmukaisella huolellisuudella oli mahdollista saada tieto olosuhteista, jotka ovat valituksen tekemisen perustana. Muutoksenhakuaika on kuitenkin kuusi kuukautta sopimuksen tekopäivästä, jos muodollisuuksia tarjouskilpailun tulosten ilmoittamisen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei ole suoritettu.

Ten post dostępny jest także w języku: englanti tsekki ranska saksa italia puola venäjä espanja ruotsi ukraina arabia kroatia tanska hollanti eesti Galician unkari iiri latvia liettua makedonia mongoli nepali romania serbia slaavi sloveeni tamili thai turkki uzbekki kymri