Μη κατηγοριοποιημένο · 8 Νοεμβρίου 2019

Ustawa o zamówieniach publicznych i Krajowa Izba Odwoławcza

Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων και εθνικό τμήμα προσφυγών

Οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένα στοιχείο των δημόσιων οικονομικών των οποίων η λειτουργία έχει διαρθρωθεί κατά τρόπο που να εξασφαλίζει θεμιτό ανταγωνισμό. Πρόκειται να αποτρέψουν τον νεποτισμό και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν μια επαρκώς υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ορθολογική χρήση των δημόσιων πόρων. Σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία, οι κανόνες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων καθορίζονται στον νόμο περί δημοσίων συμβάσεων (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του 2018, σημείο 1986) της 29ης Ιανουαρίου 2004.
Οι βασικές αρχές της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργολάβων, η αρχή της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας, η αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού, η αρχή της διαφάνειας και η αρχή της γραπτής διαδικασίας.

Συχνά συμβαίνει ότι οι υποψήφιοι είναι δυσαρεστημένοι με το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, το Πολωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο έρχεται στη διάσωση. Πρόκειται για θεσμικό όργανο που θεσπίστηκε με το νόμο της 13ης Απριλίου 2007 για την τροποποίηση του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να εκδικάσει προσφυγές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων (πριν από την εξέταση των προσφυγών από ομάδες διαιτητών του 2007). Όχι μόνο οι οντότητες που έχουν αποχωρήσει από την προσφορά μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στο Επιμελητήριο, αλλά και σε άλλες οντότητες που ενδιαφέρονται για μια συγκεκριμένη περιοχή, εάν, για παράδειγμα, ενδέχεται να υποστούν δαπάνες ως αποτέλεσμα της προσφοράς ή γνωρίζουν παρατυπίες.

Το δικαίωμα αυτό ισχύει και για τις οργανώσεις εργολάβων που εγγράφονται στον κατάλογο που τηρεί ο Πρόεδρος του ΔΤΦ. Καταχωρήσεις βάσει των διατάξεων των εμπορικών επιμελητηρίων, της βιοτεχνίας, της επαγγελματικής αυτοδιοίκησης ορισμένων επιχειρηματιών, των οργανώσεων εργοδοτών, των επαγγελματικών αυτοδιοίκησης αρχιτεκτόνων, των μηχανικών κατασκευής και των αστικών σχεδιαστών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο. Η εγγραφή στον κατάλογο, η άρνηση εισόδου ή η απαγόρευση από τον κατάλογο γίνεται από τον πρόεδρο του Γραφείου με διοικητική απόφαση. Επί του παρόντος, υπάρχουν 148 οντότητες στον κατάλογο. Πρόκειται για βιομηχανικά επιμελητήρια, βιοτεχνίες, οργανώσεις μηχανικών, εργοδοτών ή αρχιτεκτόνων και το πολωνικό επιμελητήριο προστασίας προσώπων και ιδιοκτησίας.
Το εθνικό τμήμα προσφυγών ενεργεί παρόμοια με διαιτητικό δικαστήριο και η απόφασή του μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου. Το Σώμα αποτελείται σήμερα από 48 μέλη που διορίζονται και απολύονται από τον Υπουργό Οικονομίας. Τα μέλη του Επιμελητηρίου απολαμβάνουν την προστασία των δημοσίων υπαλλήλων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους που ορίζονται στον νόμο.
Αξιοσημείωτες είναι οι πολύ σύντομες προθεσμίες για την υποβολή προσφυγής. Ανάλογα με τον τύπο της θήκης, κυμαίνονται από 10 έως 15 ημέρες. Στην περίπτωση των προσφορών για χαμηλές ποσότητες, η περίοδος αυτή είναι μόνο 5 ημέρες. Αυτό είναι πολύ μικρό για τη συλλογή σχετικών υλικών και ενδεχομένως συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο. Από την άλλη πλευρά, μεγαλύτερες προθεσμίες θα εμπόδιζαν τις προσφορές, γεγονός που θα προκαλούσε παράλυση σε πολλούς τομείς των δημόσιων οικονομικών. Σε διαδικασίες που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια της ΕΕ, η προσφυγή γενικά υποβάλλεται εντός 10 ημερών. Μερικές φορές η ημερομηνία έναρξης αυτής της περιόδου δεν θα είναι ίδια με την ημερομηνία παραλαβής συγκεκριμένων πληροφοριών από την αναθέτουσα αρχή. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με την αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία αυτή πρέπει να υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία, με τη δέουσα επιμέλεια, ήταν δυνατό να γίνουν γνωστά οι περιστάσεις που αποτελούν τη βάση για την άσκηση προσφυγής. Ωστόσο, η προθεσμία άσκησης ενδίκου μέσου είναι έξι μήνες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της προσφοράς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ten post dostępny jest także w języku: Αγγλικα Τσεχικη Γαλλικα Γερμανικα Ιταλικα Πολωνικα Ρωσικα Ισπανικα Σουηδικη Ουκρανικα Αλβανικα Αραβικα Αρμενικα Βασκικα Bengali Βοσνιακα Βουλγαρικα Καταλανικα Κινεζικα (Απλοποιημένα) Κροατικα Δανεζικα Ολλανδικα Εσθονικα Φινλανδικη Galician Εβραικα Ινδικα Ουγγρικα Ισλανδικα Ινδονησιακα Ιρλανδικα Κορεατικα Κουρδικα Λετονικα Λιθουανικα Μακεδονικο Malay Μαλτεζικα Μογγολικα Νεπαλι Νορβηγικα Περσικος Πορτογαλικα Panjabi Ρουμανικα Σερβικα Σλαβικη Σλοβενικα Somali Ταμιλ Thai Τουρκικα Ουζμπεκικα Βιετναμεζικα Welsh